عکاسی(سارامهاجری) - یکشنبه بیست و نهم فروردین 1389
مهندسی هوافضا (سارامهجری-مینا عابدین زاده-فاطمه فلاح) - شنبه بیست و هشتم فروردین 1389
کاربرد نانو درصنایع دریای (سارامهجری ) - جمعه بیست و هفتم فروردین 1389
گفتار درمانی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته حقوق - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته الهيات و معارف اسلامي: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته بینایی‌ سنجی‌ یا اپتومتریست:(فاطمه اميري) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته هاي مهندسي مكانيك و گرايشهاي ان: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته فيزيك وگرايش هاي كارشناسي: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته هاي مهندسي عمران: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
کاردانی تکنسین اطاق عمل - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رادیولوژی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
دكتري پزشكي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
كارداني بهداشت عمومي (مبارزه با بيماريها) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مدیریت امور بانکی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی رباتیک - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
هوانوردی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
دادپزشک -(سارا مهاجری -فاطمه فلاح -مینا عابدین زاده ) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
پرستاری- مینا فهیمی تبار - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
عجیب ترین شغل های جهان(مولوی ،درمحمدی ، مرادی مقدم) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
جامعه شناسی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
باستان شناسی(مینا فهیمی) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
کتابداری - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته ی زبان و ادبیات عربی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته ی زبان و ادبیات فارسی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته جنگلداري - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مدیزیت جهانگردی و هتلداری - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
دارو سازی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته تكنولوژي پرتو شناسي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مدیریت خاص - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی پلیمر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
دندانپزشکی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مدیریت دولتی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته ی علوم قرآنی و حدیث - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
رشته راديولوژي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
فلسفه - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مامایی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی راه اهن - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
خلبانی هلکوپتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی مراقبت برواز - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی رباتیک - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مراقبت پرواز یعنی..... - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندس کامبیوتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی نساجی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی هوافضا - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
خلبانی هلیکوپتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی اپتیک ولیزر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389
مهندسی پزشکی - سه شنبه بیست و چهارم فروردین 1389
رویکرد فیزیوتراپی (Physical Therapy Approach) - سه شنبه بیست و چهارم فروردین 1389